Điểm Đến Khu Du Lịch Cầu Treo Buôn Đôn

Từ Buôn Mê Thuột đến trung tâm Du lịch Buôn Đôn (Cầu treo Buôn Đôn) hơn 40km và bạn cần phải lưu ý rằng Buôn Đôn là tên của huyện này (Huyện Buôn Đôn). Vì vậy nếu bạn nói Buôn Đôn, ở một cách hiểu nào đó sẽ có nghĩa là bạn nói cả một khu vực rộng lớn.

Nếu theo cách gọi xưa cũ khi huyện Buôn Đôn chưa hình thành thì Bản Đôn là cách gọi của người Lào còn Buôn Đôn là cách gọi của đồng bào Ê Đê. Từ Bản Đôn có nghĩa là "Làng Đảo" để chỉ ngôi làng trên một ốc đảo nằm trên nhánh sông Sêrêpok

 

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang